Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Mattias Moberg

Sidor: [1] 2 3 ... 13
1
Tillkännagivanden / Bussresa till SM
« skrivet: 2015-08-11, 12:21:45 »
På facebook finns en tråd gällande bussresa til SM i Uppsala. Intresseanmälan sker där men som det ser ut nu är platserna så gott som helt tillsatta.
https://www.facebook.com/groups/132836203446129/

Styrelsen beslutade att ansvara för SM-resan. Det innebär att de resande kommer att kunna betala in sin kostnad till GHFS Plusgiro. (Möjligheter till Swisch kommer också att erbjudas) Vis av erfarenhet från tidigare resor skulle Kassören vilja uttrycka ett önskemål om att resan betalas INNAN avresa. Ingen åker buss på kredit mao. Nico ansvarar för prissättning.

Mer information om priser och tider samt betalsätt kommer att redovisas här.


2
Tillkännagivanden / Re: Ingen träning i Katrinelund över påsk
« skrivet: 2015-04-07, 19:58:13 »
Som en liten påminnelse bumpar jag den här tråden. Katrinelund är inte öppen för träning kommande helg. Det innebär att all S&B, rappir och friträning får förläggas utomhus.

3
Eftersom detta kommer att betraktas som en "politisk demonstration" har vi ordnat med tillstånd hos polisen. Eventuellt kommer vi kanske tvingas dela demonstrationsutrymmet vissa tillfällen med en muslimsk anti-ISIS rörelse, ship to Gaza, vägvalet och några falun-gong anhängare men mer information kommer längre fram. Polisen jag kontaktade var dock väldigt nyfiken på vår verksamhet och eventuellt skulle de skicka över ett par killar som ville öva gruppstrid med oss.

4
Styrelsen informerar:
All träning från och med idag kommer att förläggas på Gustav Adolfs Torg. Samma tider gäller helt enligt schemat.

Bakgrunden till beslutet
Det är väl knappast en hemlighet att träningslokalen på Bohusgatan utgör den största delen av våra utgifter under året. Den förhoppning vi hade, som vi också presenterade på årsmötet, var att årets Swordfish skulle dubblera sitt överskott och göra att GHFS kunde prestera ett 0-resultat trots den betungande hyreskostnaden.

När Swordfishgruppen nu satt igång sitt planerande har de kommit fram till slutsatsen att en sådan vinst blir omöjlig att prestera och styrelsen skall vara glada om Swordfish i sig inte går med förlust i år. "Att fira av det tionde Swordfish kommer att kosta" - meddelar Robin.

Därför har styrelsen kommit till den punkten att de ser sig tvingade att säga upp träningslokalen på Bohusgatan och istället förlägga all träning utomhus fram till vinterhalvåret.

Vi beklagar verkligen detta och tycker att det givetvis är fel på alla sätt. Men eftersom alla föreningar som inte välsignas av kommunala lokaler (såsom lagidrotten)utan hänvisas till den privata hyresmarknaden med dess prissättning, så ser vi ingen annan lösning. Vi har helt enkelt inte råd!

Men för att vända detta till något positivt, tänker vi passa på att synliggöra både HEMA, GHFS och den korrumperade hyresmarknaden genom att istället för att förlägga träningen i en undanskymd park, så fäktas vi på synligast möjligast plats. Gustav Adolf torg!

Tanken var att vi först skulle träna ute på parkeringen på Kviberg utanför Idrott och Föreningsförvaltningens lokaler, men vi insåg att ett sådant "statement" inte skulle falla väl ut eftersom kommunala tjänstemän slutar redan kl:15.


Beklagar olägenheten, hälsningar - Styrelsen

 

5
Tillkännagivanden / Ingen träning i Katrinelund över påsk
« skrivet: 2015-04-01, 10:49:18 »
All träning som annars skulle äga rum i Katrinelund är inställd nästkommande två helger

Jag avvaktar besked från respektive tränare om behovet av ersättningslokaler men det kommer inte att ges alternativ för friträning.


6
Tillkännagivanden / Bononia 2015
« skrivet: 2015-03-23, 16:47:15 »
Greetings,

It is with great pleasure and excitement that Sala d’Arme Achille Marozzo presents to you "Bononia 2015", the first international Symposium for the Bolognese Historical Fencing that will take place next fall in Bologna, Italy.

Bononia 2015 is the first event aiming to rally in one place every researcher of the Bolognese fencing school from all over the world, with the specific purpose of discussing and interpreting the authors for a shared and unified understanding of our Masters.
We really hope that Bononia will become a yearly event from which we could all benefit, both in terms of mutual learning and of strenghtening the ties between our communities, but that can only be achieved with everyone's involvement.

In this first edition we have the great opportunity of building a strong common base of knowledge and the first step towards is to better understand all the realities of the world who share this passion.
This event will be experimental and innovative for this type of discipline and interventions will be divided into a series of lectures (whether or not including a technical part) followed by q/a session aimed to a critical understanding of the topics covered.

So we decided to create this purely informative survey to have a better idea of how many people are studying Bolognese fencing in the world. And how many would be willing to share their knowledge with others.
Remember this survey will be for information only and the answers will not bind or oblige you in any way.

All those WHO will help us creating this event by sending the information below, will be rewarded with an high-definition full-color scan of the first edition of the Marozzo's Opera Nova (1536).
It's a rare gift we want to give to anyone who shares our deep love for Bologna and the ancient art of fencing.

Hoping to hear from you very soon!

link:
https://docs.google.com/forms/d/1auAnuDFcauWniN7QJqtFNxD6xZIFUyD4LdV1q10D2bU/viewform

7
Köp och sälj / Re: Meyer - art of combat
« skrivet: 2015-03-16, 17:23:14 »
Tydligen är upplagan slut hos förlaget igen på mindre än tre månader! :-)

GHFS har fortfarande några ex kvar. Beställ nu innan priset stiger till de 3000-5000 kr/st som 1:a ed gjorde.

8
Tillkännagivanden / Friskvårdsbidrag
« skrivet: 2015-02-27, 09:01:26 »
Många företag utnyttjar skatteverkets regler om skattefri kompensation för egen träning. Maxbelopp tror jag är på 3.000 kr.

Tyvärr kan man inte få kompensation för medlemsavgift utan enbart för träningsavgift. Därför är maximalt belopp som man kan få kvitto på från GHFS, 1.500 kr (träningsavgifter vår och höst samt).

Om ni behöver underlag för friskvårdsbidrag från GHFS så maila namn, personnummer till kassa@ghfs.se så skickar jag ett kvitto på pdf.

EDIT: Tidigare har jag skrivit intyg för Swordfish, men efter att en medlem blivit nekad ersättning för den delen kollade jag upp skatteverkets information ytterligare. Tydligen var det bara tävlingsavgift för motionslopp som avsågs och inte startavgifter för olika kampsportsturneringar. Därför kommer jag enbart skriva kvitton på maximalt de 1.500kr som utgörs av vår träningsavgift.

Det kan vara bra att veta att inte heller personlig träning (Axels privatlektioner) ger underlag för friskvårdsbidrag.

9
Tillkännagivanden / Gamla ekonomiska uppgörelser
« skrivet: 2015-02-26, 11:09:57 »
Årets styrelse har tagit på sig att se över gamla ekonomiska överenskommelser med enskilda medlemmar. Protokoll från gamla styrelsemöten har ibland varit bristfälliga eller inte gått att finna och vi skulle behöva reda ut det här en gång för alla.

Alla tillgångar som blir bortlovade till enskilda medlemmar mot något villkor/prestation kommer i fortsättningen "låsas" som en särskild medlemsfordran och löpa från år till år tills att villkoret är uppfyllt. Till detta kommer det att tydligt dokumenteras belopp, villkor och tidsbegränsning.

Två exempel där detta godkänts är Roberts resestipendie på 5.000kr som löper på tills vidare till han utnyttjat hela beloppet till HEMA-event. Det andra är Zettel-utmaningen på 12.000 kr som ligger som villkorad fordran tills någon uppfyllt kravet. Anledningen till att vi gör så här är att en gammal uppgörelse skall drabba det ekonomiska resultatet det år löftet ges, inte när villkoret uppfylls vilket är mer svårförutsägbart.

Två andra uppgörelser av den här typen är "resebidraget" där GHFS kunnat täcka halva resekostnaden för enskilda HEMA-event. Vår policy kommer ligga kvar men det är inte troligt att några resebidrag kommer att betalas ut innan vi kommit till rätta med de fantasi-summor som vi lägger i lokalkostnader, vilket säkert kan ta några år.

Det andra är de utbetalningar vi gör för de som arbetar med Svensexor och liknande där varje sådant event ersätts med 500kr. Problemet är att vi troligen inte kan betala ut mer än 1000kr per år till någon enskild medlem utan att betala skatt och sociala avgifter. Detta är något som vi eventuellt kommer se över rutinerna för hur vi skall lösa.

OM ni vet med er att det finns andra gamla ekonomiska löften av någon form som ni fått av något slag så skicka ett mail med detaljerna till kassören (kassa@ghfs.se) . Annars kommer styrelsen i samband med nästa möte (29:e Mars) ta ett formellt beslut om att upphäva samtliga ekonomiska uppgörelser med enskilda medlemmar för resor, medlemsavgifter eller annat och ingen kan efter det komma med önskemål om ekonomisk ersättning med hänvisning till vad som sagts av en tidigare styrelse.

Med vänliga hälsningar - Styrelsen

10
Köp och sälj / Re: Meyer - art of combat
« skrivet: 2015-02-18, 21:07:43 »
Nu står det böcker till Axel P, Michael J, Mauritz, Erik U, Per P och Anton A i instruktörsskåpet.

Enligt mina anteckningar är det en person som inte fått sin bok förutom de ovan uppräknade, men jag vet inte vem. Är det någon som beställt och betalt men inte fått sin bok ännu?

EDIT:
Den förlorade sonen är funnen.

11
Köp och sälj / Re: Meyer - art of combat
« skrivet: 2015-02-16, 12:11:25 »
GHFS lager av Meyerböcker ligger nu ute för försäljning till GHFS medlemmar. Se uppdaterad första postning i denna tråd.

12
Tillkännagivanden / Kallelse till extra medlemsmöte 19/2 -15
« skrivet: 2015-02-11, 16:43:30 »
Styrelsen kan kalla till extra medlemsmöte om en fråga av särskild vikt behöver behandlas av föreningens samtliga medlemmar. Ett extra medlemsmöte har samma status och fungerar i allt väsentligt som ett årsmöte med skillnaden att styrelsen varken presenterar verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan. Ingen möjlighet kommer ges att behandla övriga frågor eller motionstid kommer utlysas utan det extra medlemsmötet skall enbart behandla den fråga som gett upphov till kallelsen.

I det här fallet gäller det inval av Mikael Widegren i styrelsen.

Bakgrund:
På årsmötet presenterade valberedningen ett förslag på styrelse som innebar att samtliga ledamöter skulle sitta kvar med undantag av Mikael Widegren. Orsaken var att de upplevde att styrelsen var för stor och ville minska den något. Under årsmötet drog Robin Hedlund ur sin kandidatur som ledamot och menade att han hade informerat valberedningen om detta, men det avspeglades inte av det förslag som valberedningen gav. Resultatet blev att årsmötet röstade fram årets styrelse till att bestå av samma ledamöter som föregående år förutom Mikael Widegren OCH Robin Hedlund.

Efter årsmötet har det framkommit att Mikael Widegren gärna fortsätter sin gärning som ledamot i GHFS styrelse samtidigt som vi i styrelsen anser att han behövs och har en viktig roll att fylla. Styrelsen kan dock inte gå emot ett årsmötesbeslut och välja in sina egna medlemmar utan detta måste ske genom ett extra medlemsmöte. Tidpunkten för detta är satt till en torsdag mellan träningarna för grundkurs och fortsättningsgrupp då vi bedömer att så många som möjligt ändå befinner sig i lokalen.

Ur stadgarna:
21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

13
Köp och sälj / Re: Meyer - art of combat
« skrivet: 2015-02-10, 23:06:14 »
GHFS köpte in ett extra lager och kommer lägga ut dem för försäljning i början av nästa vecka, när styrelsen kommit fram till ett pris.

14
Tillkännagivanden / Re: Floda Gruppen
« skrivet: 2015-02-07, 16:20:57 »
Södra Vägen 7 Floda

https://www.google.se/maps/place/S%C3%B6dra+V%C3%A4gen+7,+448+32+Floda/@57.7986983,12.3668513,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4645566931731c15:0xaba98436e4af8d52

15
Tillkännagivanden / Re: Floda Gruppen
« skrivet: 2015-02-04, 18:37:23 »
Tack för ett uttömmande svar Samuel. Hoppas att ni kommer allihop till årsmötet.

Sidor: [1] 2 3 ... 13