Författare Ämne: Kallelse till GHFS årsmöte 2013  (läst 13167 gånger)

Utloggad Robin Hedlund

 • GHFS members
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1589
 • Tränare Långsvärdsgrundkursen Gruppledare Rapier
  • Visa profil
Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« skrivet: 2013-01-14, 17:08:14 »
Kallelse till årsmötet för GHFS
Härmed kallas alla medlemmar i GHFS till årsmöte.

Dag: Söndagen den 24 februari Kl: 13:00

Plats: Träningslokalen - Inger Sergerstedts gymnasium

Sammtliga motioner skall lämnas in till styrelsens mail senast 3/2 kl 12:00
styrelsen.ghfs@gmail.com

Komplett dagordning med inkommna motioner presenteras den 4/2

Under mötet kommer lättare förtäring att erbjudas. Tänk på att det är endast medlemar med registrerad betalning för 2013 som har rösträtt. Övriga är välkomna deltaga men ej rösta.

Mvh Styrelsen genom Robin

Utloggad Mikael Widegren

 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 449
  • Visa profil
Re: Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #1 skrivet: 2013-01-15, 04:32:14 »
Kanonbra text Robin!
Huvudtränare Brottningsgruppen
Eventansvarig GHFS

Utloggad Niklas Mårdby

 • GHFS tränare
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1013
 • Tränare brottningsgruppen, Revisor
  • Visa profil
Re: Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #2 skrivet: 2013-01-22, 13:58:20 »
Jag hittar inte protokollet från förra årsmötet. Kan ngn vara snäll och länka till det? Eller ladda upp det här med? Tack!
//Niklas Mårdby
"And know that all grace and skill comes from wrestling and all fencing comes basically from the wrestling" - 86R, Codex Döbringer (MS 3227a)

Utloggad julia ström

 • GHFS members
 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 248
  • Visa profil
Re: Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #3 skrivet: 2013-02-03, 18:35:07 »
Här kommer dom i tid inskickade motionerna och prepositionerna.
Detta är inte en plats för disskutioner, vill ni disskutera nått klipp o klistra in i egen tråd.
Moderering kommer ske.

Motion om utökad festkassa - Anders Linnard
GHFS hade sitt konstituerande årsmöte 12 juni 2003 och det är alltså tioårsjubileum år 2013. Detta bör så klart firas ordentligt och vi måste därför justera budgeten för festkassan. En stor budget betyder inte att festen måste kosta så mycket, då arbetsgruppen och styrelsen mycket väl kan lösa det hela med inträde eller liknande (och det tycker jag vi ska låta vara upp till dem). Budgeten bör dessutom täcka fler fester under året, exempelvis julfest, kickoff och liknande. Men för att ge styrelsen handlingsutrymme bör vi i mitt tycke ge dem en rejäl budget att röra sig med.

Därför föreslår jag:
* att budgeten för nästa års festkassa utökas till 30 000 kronor


Motion angående stadgeändring för huvudinstruktörens tillsättande samt rollens beskrivning
-Anders Linnard

Sedan starten 2003 har jag fungerat som huvudinstruktör och jag har också suttit i styrelsen alla år utom 2012. Jag har tidigare år flera gånger sagt att jag gärna är huvudinstruktör, men inte nödvändigtvis sitter i styrelsen. Det har då föreslagits att jag ändå ska sitta i styrelsen, men det har alltid varit en inofficiell regel att huvudinstruktörsrollen egentligen inte är en styrelsepost.

Tidigare valdes ledamöterna specifikt till olika poster, men vi har nu ändrat detta och väljer helt enkelt en styrelse som själva fördelar uppgifterna internt (med undantag för kassör och ordförande). När årsmötet specifikt tillsatte ledamöterna, så kunde man också välja någon till huvudinstruktö och det gjorde ingen egentlig skillnad. Man hade ju tillsatt en huvudinstruktör och att denne också fungerade på en post i styrelsen spelade mindre roll. När vi nu har en annan struktur, så har det blivit så att stadgarna inte tar upp hur huvudinstruktöre väljs.

Uppdelningen av vår verksamhet kan sammanfattas i att styrelsen hanterar allt sådant som har med föreningsverksamheten att göra, medan huvudinstruktörens roll rör träningen. Huvudinstruktören är alltså den högst ansvarige för kursernas innehåll och bör alltså väljas på merit som träningsledare och lämplighet utifrån de ansvarsområden som berörs, dvs att stötta tränarna, ha slutligt ord när det gäller avstängningar, ta ett helhetsgrepp för kvalitén på kurser och studiegrupper, att arbeta med föreningens pedagogik, samt att tillsätta tränare.

Huvudinstruktörens roll är samtidigt inte att detaljstyra träningen, utan att kvalitetssäkra träningsinnehållet, kurserna och studiegrupperna. Det är kurseldarna och tränarna som ansvarar för det exakta innehållet och den faktiska undervisningen. Huvudinstruktören är också ansvarig för att ha en längre vision och säkerställa klubbens utveckling över lång tid. Det är egentligen inte ett arbete som gör skillnad från år till år. Det är min mening att huvudinstruktören inte nödvändigtvis behöver bytas ut varje år utan att rollen kan tillsättas på tillsvidarebasis..

Det är dags att formalisera den demokratiska processen och skriva in i stadgarna att årsmötet väljer huvudinstruktör och även att specificera huvudinstruktörens roll i stadgarna.

Jag föreslår därför:
* att stadgarna ändras så att huvudinstruktören väljs på tillsvidarebasis av årsmötet och att huvudinstuktörens ansvarsområden specificeras i stadgarna enligt nedanstående formulering:

Val av huvudinstruktör
Huvudinstruktören tillsätts på tillsvidarebasis av årsmötet och ny huvudinstruktör väljs först när den tidigare huvudinstruktören lämnat sin post eller då en ny huvudinstruktör föreslagits för årsmötet och årsmötet har godkänt denne.

Huvudinstruktörens uppgift är att säkerställa kvalitén på föreningens träning. Ansvarsområdena inkluderar tillsättandet av tränare samt kurs- och studiegruppsansvariga, avstängningar från träning, övergripande pedagogik, godkännande av kurser, kursplaner och studiegrupper. Huvudinstruktören fungerar också som överordnad instans vid klagomål mot tränare, träningen, kurser eller andra träningsrelaterade frågor.


Föreslår att vi utökar våran abonnerade tid i lokalen. -Robin Hedlund

- 17-21 fredagar.
- Utöka övriga vardagar, så att våran tid börjar kl 17:00.

Tanken bakom detta är att göra det möjligt för instruktörer och i viss mån övriga att hinna med mer träning per kväll.
Fredagen skulle öppna ett fönster för fler studiegrupper och/eller mer egen träning.


Rubrik: Biblioteksverksamhet inom GHFS
Motionär: Mattias Moberg

Yrkande: Jag yrkar på att årsmötet budgeterar i storleksordningen 10.000 kr per år på att bygga upp en
HEMA-relaterad skriftsamling och en för GHFS medlemmar öppen biblioteksverksamhet med ansvarig
projektledare med eget budgetansvar. Därtill kommer ytterligare 2000-3000 kr i första året i
investeringar av hyllor och skåp osv. Skrifterna skall vara inlåsta i lokalen (men helst synliga genom
glasdörrar). Alla GHFS medlemmar skall i huvudsak kunna låna alla skrifter genom att signera ett
lånedokument som dessutom signeras av (annan) nyckelinnehavare. Begränsningar kan utfärdas av
biblioteksansvarige vad beträffar antal skrifter i lån, lånetid och helt svartlistade personer.

Bakgrund: Det har länge funnits en ambition inom GHFS att stärka oss på det rent akademiska området.
Det finns förvisso flera delar i detta i detta och en del är att skapa en världsunik samling av HEMA-
relaterade manuskript och böcker som kanske kan ses som ett långsiktigt mål. Ett mer kortsiktigt mål
med en skriftsamling är att öka den teoretiska bildningen bland GHFS medlemmar genom ökad
tillgänglighet.

De typer av skrifter jag tänker mig är att ett sådant bibliotek skulle arbeta för att samla ihop är:

*Allmäna moderna HEMA-relaterade böcker som finns på amazon.com. I första hand skulle man kunna
låna ihop dessa bland medlemmarna med löfte om kompensation om böckerna skulle försvinna eller bli
förstörda enligt böckernas värde. Dessa skall kunna lånas av alla medlemmar.

*Moderna HEMA-relaterade böcker som gått ur tryck genom bevakning på nationella och
internationella köp och säljsaiter som ebay, tradera, antikvaria.net, blocket etc. Dessa skall kunna lånas
med vissa restriktioner, exempelvis enbart tränare eller personer i fortsättningsgruppen.

* Orginalmanuskript som finns som PDF skulle kunna skrivas ut och samlas i bokformat. Dessa skall
kunna lånas av alla medlemmar.

*Böcker som inte omedelbart behandlar HEMA men som ändå är intressanta för GHFS verksamhet.
Såsom skrifter om träningsmetodik och föreningsorganisation. Dessa skall kunna lånas av alla
medlemmar.

* Tidningsartiklar som behandlar GHFS och HEMA. Helst skall denna samling täcka allt som publicerats
om GHFS i media. En del kanske går att samla ihop från GHFS egna medlemmars hemmaarkiv. Annat
kanske man måste köpa loss från artikeldatabaser. Denna skall inte gå att låna hem.

Vi vill kunna premiera egna studier och skrifterna behöver vara så lättillgängliga att man skall bli
inspirerad att ta del av den. Därför är ett grundantagande i biblioteksverksamheten är att
skriftsamlingen finns i huvudsak GHFS-träningslokaler och att ett smidigt förfarande för hemlån är
nödvändigt.

Vi vill å den andra sidan inte bli av med skrifterna och ett helt okontrollerat system skulle snabbt leda till
att litteraturen försvann.

Jag tror att detta är möjligt att kombinera genom att böckerna är inlåsta i skåp med glasdörrar. Alla
böcker finns upptagna i ett bok/låneregister som både låntagare och den som har nyckel till skåpet
(lokalens nyckelinnehavare) signerar med namn och datum. Lånetid och låneantal kan justeras med
tiden beroende på hur verksamheten utvecklar sig.

Den biblioteksansvariges roll blir att:
På ett ansvarsfullt sätt hantera budgeten och anförskaffa den litteratur som är relevant.
Att administrera och bok- och låneregistret
Att inventera boksamlingen och stämma av mot låneregistret.
Att utdöma restriktioner mot enskilda som slarvat med lånereglerna.
Att flera gånger per år rapportera till styrelsen om budgetläge och lånefrekvens så att styrelsen
kan fatta beslut om man skall tillfälligt lägga ner verksamheten fram till nästa årsmöte.

Jag som lämnat in motionen (Mattias Moberg) är synnerligen intresserad av att ta rollen som
biblioteksansvarig.

Skapa ett bibliotek för idrotts litteratur. - Julia Ström
GHFS skall börja sträva efter uppbyggandet av en kunskapsbank i ”fysisk träning” bla genom inköp av idrotts- träningsteknikslitteratur, för att öka medlemmars kunskapsgrad och tillgänglighet till bra träningsteknik etc.
Prepositioner - Styrelsens förslag

Profil dokumentet
Disskution och genom röstning av profildokumentet senaste upplagan, 121119.
Dokumentet kommer att läsas igenom och röstas igenom del för del.

Höjning av medlems avgift i GHFS från 600kr/år till 700kr/år. Från 2014 eller retroaktivt.
för att förbättre GHFS ekonomi och täcka medlemskapet i Svhemaf

Höjning sabelgruppens träningsavgift från 200/termin till 300/termin. Från 2014 eller retroaktivt. Gruppen får samma rättigheter som långsvärds gruppen gällande mängd tränings tillfällen och medlemmarnas frihet att träna i alla grupper.


Utloggad julia ström

 • GHFS members
 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 248
  • Visa profil
Re: Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #4 skrivet: 2013-02-03, 18:36:06 »
Mattias kan du klistra och låsa denna.

Utloggad Anders Linnard

 • GHFS tränare
 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 3434
 • Grundare, huvudinstruktör, tränare f-grupp långsv.
  • Visa profil
Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #5 skrivet: 2013-02-03, 18:52:50 »
Finns ingen proposition om profildokumentet? Annars vill jag motionera om det.
"He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire." Churchill

Utloggad Robin Hedlund

 • GHFS members
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1589
 • Tränare Långsvärdsgrundkursen Gruppledare Rapier
  • Visa profil
Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #6 skrivet: 2013-02-03, 21:10:09 »
Profildokumentet står som första preposition

Utloggad Anders Linnard

 • GHFS tränare
 • Hero Member
 • *****
 • Antal inlägg: 3434
 • Grundare, huvudinstruktör, tränare f-grupp långsv.
  • Visa profil
Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #7 skrivet: 2013-02-03, 22:02:50 »
Kan man läsa den propositionen? Eller är jag blind och missar nåt?
"He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire." Churchill

Utloggad Mattias Ryrlén

 • Webmaster
 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Antal inlägg: 838
  • Visa profil
Kallelse till GHFS årsmöte 2013
« Svar #8 skrivet: 2013-02-04, 06:37:50 »
Låser på julias begäran
War does not determine who is right - only who is left.  ~Bertrand Russell