Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa inlägg - Jezz Israelsson

Sidor: [1] 2 3
1
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 4:e februari med start kl 13.00 i lokalen på Bruksgatan 17 (Skeppet).

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, och som betalat medlemsavgift för 2018 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast nu på söndag, 21/1. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
g) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

2
Tillkännagivanden / Motionstid inför årsmötet 2018
« skrivet: 2017-12-10, 19:55:17 »
4:e februari 2018 kommer GHFS ha årsmöte. Officiell kallelse kommer i januari, senast tre veckor innan utsatt datum.

Medlemmars motioner om projekt och förändringar i GHFS verksamhet eller stadgar ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs senast 7:e januari 2018. Under vårt sista styrelsemöte för verksamhetsåret kommer vi att bereda förslagen och samtliga motioner kommer att läggas till kallelsetråden senast en vecka innan årsmötet. Dessa kommer kompletteras med styrelsens yttrande gällande motionen. Det kan vara "bifall", "avslag", "förändring" eller "komplettering", tillsammans med en motivering till styrelsens yttrande. På så sätt kommer motionären ha tid att styrka sina argument eller komplettera med ytterligare underlag till årsmötet. Dessutom kommer alla medlemmar ha tid att själva skapa sig en uppfattning om de olika förslagen.

I motionen vill vi ha följande rubriker:

Rubrik: Vad motionen handlar om.

Motionär: Namn på den eller de som står bakom motionen.

Yrkande: En formulering som beskriver förslaget såsom det kan protokollföras (ungefär). Det är viktigt att man får med alla aspekter i förslaget kort och koncist men utan motiveringar.

Ekonomisk översikt: Ta upp de ekonomiska aspekterna av förslaget. Både kostnader och förväntade intäkter. Exempelvis: X kommer kosta Y under 2018 men kommer generera intäkter i form av Z under kommande W år. Intäkter kommer alltid bestå av gissningar men försök att göra en grundlig undersökning beträffande kostnader.

Bakgrund: Här kan motionären svälla ut i alla former av motiveringar och argument för förslaget. Allt det som styrelsen kan behöva för att bereda och övertygas att bifalla förslaget.

Maila förslagen i [Namn]_[Datum].doc-format till kontakt@ghfs.se.

3
Styrelsen kallar till extrainsatt årsmöte fredagen 6:e oktober, 18.00, i Skeppet. Syftet med mötet är att välja en ny styrelsesuppleant, då Sara Dahlqvist som valdes av det ordinarie årsmötet tyvärr behövt avsäga sig uppdraget.

Förslag till föredragningslista för mötet är följande:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Val av en suppleant (ersättare) i styrelsen för resten av innevarande verksamhetsår
6. Mötet avslutas

Sen händer det andra, trevliga saker. Ni kommer att ha anledning att vilja vara i lokalen den kvällen, jag lovar, så boka in datumet. (Mer information kommer så fort som möjligt.)

4
Tillkännagivanden / Kallelse till extrainsatt årsmöte 2:a mars
« skrivet: 2017-02-15, 18:25:16 »
GHFS kommer enligt det reguljära årsmötets beslut att hålla ett extra årsmöte för att besluta om föregående styrelses ansvarsfrihet och för att hålla fyllnadsval av ledamöter till valberedningen.

Mötet kommer att gå av stapeln torsdagen den 2:a mars, kl 19.45, i Skeppet.

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016 för den tid revisionen av nämnda år avser
7. Fyllnadsval av minst en ledamot till valberedningen för en tid av ett år

Vi hoppas se många av er där!

5
Tillkännagivanden / Workshop i skarphuggning 25-26 februari
« skrivet: 2017-02-05, 18:32:03 »
Helgen den 25-26 februari, dvs samma helg som GHFS arrangerar 2017 års SM-kval i HEMA, arrangerar vi även en workshop i skarphuggning som kommer ledas av gästinstruktörerna Mike Edelson och Tristan Zukowski från New York Historical Fencing Association (NYHFA).

Huggeventet syftar till att öka intresset för skarphuggning inom svensk HEMA och erbjuda ett träningstillfälle, där utövaren under helgen kommer att få tillfälle att träna med erkända instruktörer på området, såväl som få tid och utrymme för träning på egen hand.

Eventet kommer att hålla med 8 huggstationer, för att minimera stand-by tid. Under eventet kommer även undervisning i slipning av svärd ges till den som är intresserad.

Till eventet krävs ingen tidigare erfarenhet och det kommer att finnas svärd att låna på plats. Men om man har ett skarpsvärd så får man med för del ta med sig det, svärd av alla slag är välkommna.

Är det så att man har ett eller flera svärd som behöver slipas så kan det också ordnas på plats.

Huggpassen kommer att löpa parallellt med SM-kvalen under lördag och söndag 25-26 februari. Innehåll och coachning kommer att kunna individanpassas så att deltagare inte behöver oroa sig över om huggning och SM-kval krockar.

Anmälan till huggning är öppen tills torsdagen innan eventet, 23 februari, detta för att vi skall hinna blötlägga mattorna i förväg.

Deltagande kostar 300 kr, plus 75 kr/rulle tatami.

Anmäl dig genom att fylla i detta formulär.

Betalning görs till GHFS Plusgirokonto 22 28 52-6. Märk betalningen med namn + workshop.

6
Tillkännagivanden / Motionstid inför årsmötet 2017
« skrivet: 2016-12-10, 11:26:46 »
I början av februari 2017 kommer GHFS ha årsmöte. Officiell kallelse kommer i januari, senast tre veckor innan utsatt datum.

Styrelsen vill få in medlemmars motioner om projekt och förändringar i GHFS verksamhet eller stadgar senast den 7:e januari 2017 för att styrelsen skall kunna bereda förslagen inför årsmötet. Under vårt sista styrelsemöte kommer vi att bereda förslagen och samtliga motioner kommer att läggas till kallelsetråden. Dessa kommer kompletteras med styrelsens yttrande gällande motionen. Det kan vara "bifall", "avslag", "förändring" eller "komplettering", tillsammans med en motivering till styrelsens yttrande. På så sätt kommer motionären ha tid att styrka sina argument eller komplettera med ytterligare underlag till årsmötet. Dessutom kommer alla medlemmar ha tid att själva skapa sig en uppfattning om de olika förslagen.

I motionen vill vi ha följande rubriker:

Rubrik: Vad motionen handlar om.

Motionär: Namn på den eller de som står bakom motionen.

Yrkande: En formulering som beskriver förslaget såsom det kan protokollföras (ungefär). Det är viktigt att man får med alla aspekter i förslaget kort och koncist men utan motiveringar.

Ekonomisk översikt: Ta upp de ekonomiska aspekterna av förslaget. Både kostnader och förväntade intäkter. Exempelvis: X kommer kosta Y under 2017 men kommer generera intäkter i form av Z under kommande W år. Intäkter kommer alltid bestå av gissningar men försök att göra en grundlig undersökning beträffande kostnader.

Bakgrund: Här kan motionären svälla ut i alla former av motiveringar och argument för förslaget. Allt det som styrelsen kan behöva för att bereda och övertygas att bifalla förslaget.

Maila förslagen i [Namn]_[Datum].doc-format till kontakt@ghfs.se.

7
Historisk kampkonst / HEMA-SM 2016 - medialänkar
« skrivet: 2016-09-05, 14:38:46 »
En repris från förra året, även om det rör sig om mycket mindre uppmärksamhet.

SM i HEMA i helgen - Fighermag tog sig ett snack med arrangören

HEMA SM 2016: Såhär gick det

Jag vet inte om någonting mer skrevs (någon annanstans än på Facebook) - kommentera om du gör det!

8
Tillkännagivanden / Sommarturnering och terminsavslutning
« skrivet: 2016-05-09, 11:23:59 »
Den 5:e juni håller vi vår officiella terminsavslutning, med tillhörande sommarturnering och samkväm.

Vi kommer att hålla till i vår nya lokal, Skeppet, på Bruksgatan 17.

Klockan 10:00 öppnar vi dörrarna, och turneringen startar vid 11:00.

Vi kommer att bjuda på kôrv mä brö. Fika och dricka kommer att finnas att köpa för en mindre summa penningar.

Vi siktar på att vara färdiga med turneringen vid 16:00. Senare på kvällen kommer vi att samlas vid lämplig badplats eller grillställe, om vädret tillåter, för fortsatt samkväm. Förra sommaren var vi vid Delsjön, och förhoppningsvis hamnar vi där detta året också.

Alla medlemmar i klubben är välkomna! För de som vill vara med och tävla gäller att ni inte varit med i någon större tävling, eller placerat er i topp 3 på tidigare klubbturneringar. Detta gäller ej deltagande från Barn & Ungdomsgruppen.

Är ni intresserade av att prova på att döma eller vara med och tillföra något annat vettigt får ni gärna också höra av er till eventgruppen.

Vi ser gärna att ni anmäler intresse så snart som möjligt för att underlätta planeringen.

Detta gör ni helst via mail till event@ghfs.se. Vägrar ni använda email så kan ni höra av er till Joakim Blomgren eller Britt Sjöqvist på facebook, på träningen, via flaskpost eller röksignaler.

Kom och slåss med era vänner!

◦ Utrustningskrav Sommarturnering Barn och Ungdom:
Mjuka svärden. Mask, handskar.

◦ Utrustningskrav Sommarturning Vuxna:
Nylonlångsvärd, nylonsabel eller 1-hands nylon + bucklare.
Mask, halsskydd, handskar, suspensoar, bröstskydd (gäller för både män och kvinnor). Armbågsskydd rekommenderas starkt.

Reglerna kommer att finnas tillgängliga på forumet, och innan start kommer Jenny-Ann att förklara och gå igenom dem på plats.

9
Tillkännagivanden / Googlekalender till lokalen
« skrivet: 2016-04-08, 16:38:24 »
Hej alla!

GHFS och Allez har en gemensam Googlekalender där alla tillfällen träningslokalen är bokad är införda. Det gäller alltså både våra respektive träningstider och de evenemang vi bokat in utöver dem. Under Allez egna tider och när det är bokade evenemang är lokalen inte tillgänglig för styrketräning, frisparring eller liknande.

Vill du synka kalendern till din egen gör du så här:
1. Öppna din kalender (på en dator, inte i en app, såvitt jag förstår)
2. Hitta det fält som heter "lägg till en annan kalender" (på valfritt språk), som ligger under tabben Andra/Övriga kalendrar
3. Klistra in https://calendar.google.com/calendar/ical/s0ch1vl9s6cv999fhet6qtjj3g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics i fältet och tryck enter. *
4. Klart. Njut av att veta allt som händer framöver.


* Google talar om för mig att "[y]ou can copy and paste this into any calendar product that supports the iCal format." Det låter ju käckt. Jag vet inget mer.

10
Tillkännagivanden / Nytt datum för årsmötet
« skrivet: 2016-01-22, 00:17:36 »
På grund av en schemakrock kommer årsmötet att senareläggas till lördagen veckan efter tidigare utsatt datum, alltså den 13:e februari. Den fastnålade posten om årsmötet har uppdaterats med det aktuella datumet. Sittande styrelse ber om ursäkt för förvirringen och hoppas att ändringen inte leder till besvär. Vi fortsätter vilja se så många av er som möjligt där!

11
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln lördagen den 13:e februari i Katrinelundsgymnasiet. Mötet startar 12.00. Detta innebär att sabelträningen den dagen ställs in.

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som betalat medlemsavgift för i år, så har du ännu inte betalat in den för 2016? Gör det så fort som möjligt! Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner (de sistnämnda inkluderar i år både förslag till nya stadgar och en ny logotyp till föreningen) - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.

12
Tillkännagivanden / Terminsstart VT16
« skrivet: 2016-01-02, 18:12:28 »
Gott nytt år allesammans, och välkomna till starten av en ny termin! Vi sätter officiellt igång igen vecka 2, och schemat ser ut som nedan:

Långsvärd, grundkurs: start 12:e januari 18.00-20.00, därefter tisdagar 18.00-20.00 och fredagar 19.30-22.00.
Långsvärd, fortsättningskurs: information kommer.
Långsvärd, barn- och ungdomsgrupper: start 17:e januari 16.00-17.00 (barn) eller 17.30 (ungdom), därefter söndagar 16.00-17.00 (barn) eller 17.30 (ungdom).
Sabel: start 16:e januari 11.30-13.30, därefter lördagar 11.30-13.30.
Stav: information kommer.
Studiegrupp i svärd och bucklare: information kommer.

Vi ses!

13
Tillkännagivanden / Motionstid inför årsmötet 2016
« skrivet: 2015-12-14, 11:43:55 »
I början av februari 2016 kommer GHFS ha årsmöte. Officiell kallelse kommer i mitten av januari.

Styrelsen vill få in medlemmars motioner om projekt och förändringar i GHFS verksamhet eller stadgar senast den 9:e januari 2016 för att styrelsen skall kunna bereda förslagen inför årsmötet. Under vårt sista styrelsemöte kommer vi att bereda förslaget och samtliga motioner kommer att läggas till kallelsetråden. Dessa kommer kompletteras med styrelsens yttrande gällande motionen. Det kan vara "bifall", "avslag", "förändring" eller "komplettering", tillsammans med en motivering till styrelsens yttrande. På så sätt kommer motionären ha tid att styrka sina argument eller komplettera med ytterligare underlag till årsmötet. Dessutom kommer alla medlemmar ha tid att själva skapa sig en uppfattning om de olika förslagen.

I motionen vill vi ha följande rubriker:

Rubrik: Vad motionen handlar om.

Motionär: Namn på den eller de som står bakom motionen.

Yrkande: En formulering som beskriver förslaget såsom det kan protokollföras (ungefär). Det är viktigt att man får med alla aspekter i förslaget kort och koncist men utan motiveringar.

Ekonomisk översikt: Ta upp de ekonomiska aspekterna av förslaget. Både kostnader och förväntade intäkter. Exempelvis: X kommer kosta Y under 2015 men kommer generera intäkter i form av Z under kommande W år. Intäkter kommer alltid bestå av gissningar men försök att göra en grundlig undersökning beträffande kostnader.

Bakgrund: Här kan motionären svälla ut i alla former av motiveringar och argument för förslaget. Allt det som styrelsen kan behöva för att bereda och övertygas att bifalla förslaget.

Maila förslagen i [Namn]_[Datum].doc-format till kontakt@ghfs.se.

14
Tillkännagivanden / Nybörjarturnering 19/12
« skrivet: 2015-11-24, 20:43:56 »
Det börjar dra ihop sig mot jul och terminsavslutning, och vad händer då? Jo, GHFS sedvanliga nybörjarturnering!

Plats: Katrinelundsgymnasiet.
Tid: Oklart - vi återkommer.

Vem är nybörjare? Alla utan tävlingserfarenhet eller som på sin höjd deltagit i klubbinterna tävlingar, bortsett från de som placerat sig top tre i en intern tävling. Tränar du långsvärd och har tillbringat mer än en hel termin i fortsättningsgruppen räknas du inte heller längre som en nybörjare, så se till att ta chansen medan du har den (liknande tidsramar gäller givetvis även för sablerister och bucklerister).
Vilka vapenslag är inkluderade? Långsvärd, sabel och svärd & bucklare.
Vilka skydd kommer att användas? Handskar, underarmsskydd, hjälm, benskydd och suspensoar. Låneutrustning finns att tillgå (susp ej inkluderad i detta).

Nybörjare som vill delta i turneringen anmäler sig genom att skicka ett mail till event@ghfs.se med namn och vapen.

Alla icke-tävlande uppmuntras att komma och heja på deltagarna.

---

På grund av lokalsituationen kan vi i tyvärr dagsläget inte säga någonting om en julfest. Eventgruppen fortsätter utforska möjligheterna, och återkommer med mer definitiv information så fort vi har någon.

15
Tillkännagivanden / Kvällsakademi 27/11
« skrivet: 2015-11-17, 22:18:26 »
Det är snart dags för årets fjärde och sista kvällsakademi, som går av stapeln den 27:e november.

Plats: Katrinelundsgymnasiet.
Tid: 19.30 - 22.00.

Preliminärt schema:
Matchningar
Föreläsning om idrottspedagogik av Simon Torell

Mer information kommer som vanligt allt eftersom vi spikar den.

Sidor: [1] 2 3