Författare Ämne: Kallelse till Årsmöte 2017-02-04, Kl: 14:00, Bruksgatan 17  (läst 2664 gånger)

Utloggad Linus Eklund

  • Avtal & SpecOps // Ex Presidente
  • GHFS Revisorer
  • Sr. Member
  • ****
  • Antal inlägg: 1126
    • Visa profil
Välkomna till vårt årsmöte 2017.

Datum: 2017-02-04 (Lördag)
Tid: 14:00
Plats: Vi kommer att vara i vår egen träningslokal

Preliminär föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
g) Huvudinstruktör för en tid av två år; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet.