Författare Ämne: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018  (läst 9913 gånger)

Utloggad Jezz Israelsson

 • Swordfishgeneral
 • GHFS members
 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 898
 • Långsvärd, rapir & dolk
  • Visa profil
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 4:e februari med start kl 13.00 i lokalen på Bruksgatan 17 (Skeppet).

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, och som betalat medlemsavgift för 2018 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast nu på söndag, 21/1. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
g) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Utloggad Linus Eklund

 • Avtal & SpecOps // Ex Presidente
 • GHFS Revisorer
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1126
  • Visa profil
Re: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018
« Svar #1 skrivet: 2018-01-29, 06:53:54 »
Verksamhetsberättelse 2017
GHFS styrelse har under 2017 jobbar enligt den av årsmötet 2017 fastslagna verksamhetsplanen som inkluderade:

- Påbörja arbetet med att hitta ny, permanent lokal
- Fler profilkläder
- Fortsätta anordna interna och externa events
- Arrangera SM 2017
- Anordna Swordfish XII
- Presentera ett färdigt förslag till uppdaterat visionsdokument för medlemmarna
senast till sommaren
- Uppdatera styrelsens registerrutiner
- Arbeta för att medlemmar stannar kvar och blir mer aktiva i föreningen (och
Swordfish)

Styrelsen har startat och undersökt flera lokalmöjligheter under det gångna året. För tillfället är det gamlestadshallen som er ut att ge oss bäst möjligheter. Fler klubkläder har tagits fram och sålts med framgång. Både interna och externa events har anordnat, inklusive SM 2017 som gjordes till ett större event med inbjudna experter på skarphuggning. Swordfish XII anordnades och det hör ni snart mer om under SF-generalens genomgång. Uppdatering av visionsdokumentet tog längre tid än väntat men nu är det här och kommer presenteras. Medlemsregistret finns nu elektroniskt tillgängligt för styrelsen och ett medlemsformulär har tagits fram. Två prova-på dagar har anordnats för att få in nya medlemmar.

Vi har under 2017 år varit 170 betalande medlemmar och 259 medlemmar totalt. Föreningen har för första gången omsatt över en miljon kronor.

Sammantaget går GHFS utstarka ut från 2017, och avgående styrelsen anser att föreningen aldrig mått bättre.

Utloggad Linus Eklund

 • Avtal & SpecOps // Ex Presidente
 • GHFS Revisorer
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1126
  • Visa profil
Re: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018
« Svar #2 skrivet: 2018-01-29, 06:54:09 »
Verksamhetsplan 2018

2017 års styrelse anser att nästa år styrelse bör jobba med följande:

- Fortsätta arbetet med att hitta ny, permanent lokal
- Skaffa fler profilkläder och inrätta en klädkod när man representerar GHFS
- Fortsätta anordna interna och externa events
- Anordna bussresor, träningsläger och tränarläger för att öka gemenskapen och trivseln
- Anordna Swordfish
- Arbeta för att medlemmar stannar kvar och blir mer aktiva i föreningen (och
Swordfish)
- Inrättar arbetsgruppen Avtal&Specialoperationer för att fortsätta hantering med pågående hyresvärd etc.

Utloggad Linus Eklund

 • Avtal & SpecOps // Ex Presidente
 • GHFS Revisorer
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1126
  • Visa profil
Re: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018
« Svar #3 skrivet: 2018-01-29, 06:55:22 »
Ekonomisk rapport 2017 och förslag till budget 2018 finns att beskåda hemma hos kassören.

Revisorn utlåtelse finns att beskåda hemma hos revisorn.

Utloggad Julia Yli-Hukka

 • GHFS tränare
 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 453
 • G-kurstränare, F-långsvärd, brottning, SoB
  • Visa profil
Re: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018
« Svar #4 skrivet: 2018-02-03, 22:17:40 »
Valberedningens förslag

Valberedningen har valt att sätta samman ett förslag på en styrelse bestående av en kombination av personer med erfarenhet från styrelsearbete, energi och engagemang samt - och framför allt - ett brinnande intresse att föra GHFS framåt på det sätt som överensstämmer bra med verksplanen 2017 och det som föreslås av styrelsen för verksamhetsåret 2018.

Samtliga av de personer i avgående styrelse som inte omväljs har tackat nej till omval pga personliga anledningar. Dessa personer är:

Linus Eklund, ordförande
Jezz Israelsson, ledamot
Petri Loukasmäki, ledamot
Vincent Wendén, ledamot
Emil Johansson, suppleant


Valberedningens uppdrag har varit att valbereda följande poster i styrelsen: ordförande, kassör, 5 st ledamöter, 1 st suppleant. Utöver detta ska valberedningen också valbereda posten swordfishgeneral, samt revisor. Posten huvudinstruktör valbereds inte i år, då mandatperioden för sittande huvudinstruktör Anders Linnard sträcker sig för två verksamhetsår - och att han hittills bara genomfört ett av två år på posten.

Inför verksamhetsåret 2018 föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av följande personer

Ordförande - vakant
Kassör - Anders Söderberg, omval


Ledamot 1 - Conny Corneliusson, omval
Ledamot 2 - Hans Nordström, omval
Ledamot 3 - Ylva Lindström, nyval
Ledamot 4 - Magnus Delin, nyval
Ledamot 5 - Kim Johansson, nyval

Suppleant 1 - Martina Devoti, nyval
Suppleant (reserv) - David Baltzersen Johansson, nyval


Valberedningen har varit i kontakt med samtliga nominerade som accepterat nominering av valberedningen. Inga ytterligare nominerade har inkommit till valberedningens kännedom för styrelsearbete. Då ingen av de nominerade har accepterat förfrågan om ordförandeposten, är den fortfarande vakant. Av de ledamöter som föreslås av valberedningen finns det dock personer som visat intresse för att ta sig an posten som ordförande i styrelsen, på årsmötet.

Årsmötet har mandat att föreslå och rösta in en person som ordförande till styrelsen. De som av ovan, samt andra ur föreningen på plats som vill nominera sig själva/någon annan, kan göra detta vid årsmötet. Valberedningens förslag är att om en av de fem föreslagna ledamöterna väljs in som ordförande blir suppleant Martina Devoti istället vald som ledamot och David Baltzersen Johansson som suppleant.

Utöver styrelsen föreslår valberedningen följande

Swordfishgeneral - Jezz Israelsson
Revisor - vakant


Avgående revisor Niklas Mårdby har tackat nej till omval. Även denna post utlyses på årsmötet så att de som är intresserade och på plats kan kandidera/nominera klubmedlemmar.

Märk väl att de som inte är med på valberedningens lista över föreslagna ledamöter och/eller suppleanter är fortfarande välkomna att kandidera utanför valberedningens förslag på årsmötet.

Väl mött!

Med Vänliga Hälsningar
Valberedningen
Julia Yli-Hukka
Per Persson

Utloggad Niklas Mårdby

 • GHFS tränare
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1013
 • Tränare brottningsgruppen, Revisor
  • Visa profil
Re: Kallelse till Göteborgs Historiska Fäktskolas årsmöte 2018
« Svar #5 skrivet: 2018-02-03, 22:29:05 »
I mitt uppdrag som revisor är jag ålagd att dels granska föreningens räkenskaper, dels styrelsens förvaltning av sitt uppdrag och dels lämna en rekommendation i frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

Vid granskning av Göteborgs Historiska Fäktskolas räkenskaper för räkenskapsåret 2017 har jag funnit dessa i god ordning. Jag finner ingen orsak till anmärkning i detta.

Vid granskning av styrelsens arbete utifrån aktivitet på styrelsens interna forum samt det som redovisats i protokollen har jag funnit dessa i god ordning.

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar och har utfört verksamhetsplanen.

Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Niklas Mårdby
//Niklas Mårdby
"And know that all grace and skill comes from wrestling and all fencing comes basically from the wrestling" - 86R, Codex Döbringer (MS 3227a)