Författare Ämne: Kallelse till GHFS Årsmöte 2020  (läst 938 gånger)

Utloggad Anders Söderberg

 • Ordförande
 • GHFS styrelse
 • Full Member
 • ***
 • Antal inlägg: 507
  • Visa profil
Kallelse till GHFS Årsmöte 2020
« skrivet: 2020-02-02, 15:40:14 »
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 23:e februari med start kl 13.00 i lokalen på E A Rosengrens gata

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, fyller minst 10 år innevarande år och som betalat medlemsavgift för 2020 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast 9/2. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet, i lokalen och andra lämpliga digitala medier (dvs facebook) senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1.   Mötet öppnas
2.   Fastställande av röstlängd för mötet.
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.   Fastställande av föredragningslista.
7.   
a.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b.   Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c.   Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.   Fastställande av medlemsavgifter.
11.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.   Val av:
a.   föreningens ordförande för en tid av ett år;
b.   föreningens kassör för en tid av ett år;
c.   övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d.   en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e.   en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f.   fyllnadsval av huvudinstruktör för en tid av ett år (resterande ordinarie mandatperiod);
g.   Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h.   Swordfishgeneral(er) för en tid av ett år.
14.   Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
15.   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Utloggad Linus Eklund

 • Avtal & SpecOps // Ex Presidente
 • GHFS Revisorer
 • Sr. Member
 • ****
 • Antal inlägg: 1126
  • Visa profil
SV: Kallelse till GHFS Årsmöte 2020
« Svar #1 skrivet: 2020-02-16, 22:37:10 »
Punkt 7c:

Swordfish 2019 verksamhetsberättelse
Efter en sen start då beslutets togs att Swordfish skulle hållas satte arbetet igång. Kommunikation och PR satte igång tidigt och möten hölls för att diskutera hur Swordfish 2019 skulle se ut. Ett tema valdes; "Living traditions" som sedan fick begränsat inslag. Det beslutades även att gruppspelsmatcher skulle hållas på så kallade "pister" och att vi skulle hålla damtävlingar i alla grenar.

Efter att anmälan öppnats visade det sig att trycket från tävlande var lägre än vad vi hade hoppats på och diverse insatser gjordes för att få in fler folk. Tyvärr är marknaden, om man får kalla den så, mer konkurransutsatt när det kommer till bra fäktningsevent idag.

När sensommaren kom och hösten närmade sig visade det sig även att det breda intresset som fanns för att arrangera och jobba var mer begränsat än vad som hade hoppats. Tyvärr fick även jag, som Swordfishgeneral, av personliga skäl inte möjlighet att lägga den tid som hade behövts.

Swordfish hade därmed inte kunnat genomföras utan en stor insats av få individer, med klubbens bästa i åtanke, som valde att lägga ner sin tid, passion och energi för att få det att hända. Klubben har mycket att tacka denna grupp för där jag väljer att inte nämna namn, men ni vet vilka ni är. Jag kan inte säga att jag fullföljde mitt uppdrag, men är evigt tacksam till er som gjorde det.

Swordfish 2019 blev trots ovanstående motgångar ett mycket bra event. Jag rekommenderar nästa års general att starta förberedelserna och arbetet tidigare samt att skapa en engagemang hos en större grupp så att arbete inom klubben fördelas jämnare. Därtill behöver Swordfish en tydlig profil för att separera det från den mängd fäktevent som finns idag, om det är det som önskas.

Vid tangentbrädan,
Avgående SF-general 2019 - Linus Eklund