Nyliga inlägg

Sidor: [1] 2 3 ... 10
2
Swordfish 2019 / SV: Swordfish 2019
« Senaste inlägg av Linus Eklund skrivet 2019-05-01, 21:09:50 »
Hemsida, PR och social-media grupp är igångsatt.
3
Swordfish 2019 / SV: Swordfish 2019
« Senaste inlägg av Linus Eklund skrivet 2019-05-01, 21:02:49 »
Datum: Torsdag 31 okt till och med söndag 3 nov

Lokal: Aktiviteten
4
Swordfish 2019 / Swordfish 2019
« Senaste inlägg av Linus Eklund skrivet 2019-05-01, 20:59:15 »
Följande personer har anmält intresse:

Intresseanmälningar för områden till Swordfish

Receptionen
Timur Tunovic
Petri Loukasmäki
Magnus Delin

Funktionärer
Timur Tunovic
Ylva Lindström

Instruktörer
Timur Tunovic
Kristine Konsmo

Hemsida/IT/kommunikation (intern och extern)
Federico Giaimo
Petri Loukasmäki
Martina Devoti
Markus Edvardson

PR/media/sociala medier
Federico Giaimo
Ylva Lindström
Petri Loukasmäki
Alexander Olsson
Martina Devoti
Gariel Remäng
Kalle Widegren
Anders Linnard
Scott Hellroth

Kassör/ekonomi
Johan Norberg
Linus Eklund
General/ledning
Federico Giaimo
Emeli Eriksson
Petri Loukasmäki
Linus Eklund

Köket
Martin Augustsson

Ground Force
Marcus Olsson
Per Persson

Merchandise
Kasper Aase

Sponsorer
Linus Eklund

Försäljare
Linus Eklund

Tävlingarna
Kristine Konsmo

Anmält intresse men inte område
Samuel Spånberger

Övrig stöttning
Anders Söderberg – stöttning med planering och rådgivning
Conny Corneliusson – stöttning och bollplank till gruppen
Annika Corneliusson – stöttning och bollplank till gruppen
Julia Yli-Hukka – stöttning med planering/rådgivning/bollplank
5
Tillkännagivanden / Extra årsmöte & Kvällsakademi 07/04
« Senaste inlägg av Martina Devoti skrivet 2019-03-19, 23:10:21 »
Kära Medlemmar,

Den 7 april ska vi ha ett extra årsmöte i samband med terminens första kvällsakademi (eller eftermiddagsakademi? Det blir lite tidigt den här gången)! Ni är jättevälkomna att delta i mötet och sedan stannar för en spännande föreläsning av Kasper!

Extra årsmötet är viktigt då alla får lyssna på vad som händer i klubben samt lite förklaring och alla som har betalat melemsavgiften får rösta.

I sin föreläsning, ska Kasper berätta om Palo Garrote och visa upp tekniker med den kanariska staven. Han letar också efter modiga motståndare med olika vapen för en liten blandad sparringsession. Vem kommer att vinna?

Ungefärliga tider:
13:00 Extra årsmötet börjar
14:30 Extra årsmötet avslutas och fika break
15:00 Föreläsning

Varmt välkomna att umgås med oss!
6
Tillkännagivanden / Officiell arbetsgrupp "lokalgruppen" lanseras.
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2019-02-04, 16:16:11 »
Hej kära GHFS.
I framtiden skall vi ha mer uppstyrda arbetsgrupper för olika områden där medlemmarna kan engagera sig i föreningen. Först ut i raden är *trumvirvel* Lokalgruppen! Eftersom vi nyss flyttat in och det finns både behov och stora möjligheter att ordna i lokalen och det finns ett stort intresse bland medlemmarna för detta.

En arbetsgrupp för att ta hand om vår lokal och ser till att den är fin. Inreda och pynta, underhålla och fixa, inhandla saker vi behöver. Det kan vara både stora och små ärenden. Det är rätt grupp för dig som har åsikter och idéer om lokalen och vill vara med att förverkliga dem.

Gruppens exakta uppgifter, organisation och budget mm får utformas efter hand tillsammans med styrelsen. Det finns en lång lista på saker som vi skulle kunna göra i lokalen, och en lite kortare lista på saker som är ganska viktiga att få till snabbt. Det betyder att vi kan vänta till efter årsmötet 17/2 med större investeringar och projekt men mindre och viktiga saker gör vi omedelbart.

Intresserad? Gå in på facebookgruppen “GHFS Lokalgrupp” (https://www.facebook.com/groups/2023954487659721/about/) , på forumet (en grupp kommer finnas där som heter “lokalgruppen EA” för att inte blanda ihop den med andra lokaldisussioner) eller Kontakta styrelsen (för tillfället på kontakt@ghfs.se. Efter årsmötet 17/2 bestäms vem i den nya styrelsen som kommer vara lokalansvarig.)
7
Tillkännagivanden / Kallelse till årsmöte 2018-02-17
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2019-01-28, 16:48:42 »
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 17:e februari med start kl 13.00 i lokalen på E A Rosengrens gata

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, och som betalat medlemsavgift för 2019 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast nu på söndag, 3/2. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) val av huvudinstruktör för en tid av två år;
g) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
8
Tillkännagivanden / Valberedningens förslag till årsmöte 2019-02-17
« Senaste inlägg av Julia Yli-Hukka skrivet 2019-01-27, 21:42:28 »
Valberedningens förslag till årsmöte 2019-02-17


Styrelse
Valberedningen, som fått i uppdrag av årsmötet 2018, att valbereda ett förslag enligt stadgarna, på en styrelse bestående av ordförande, kassör, 3-5 ledamöter och en suppleant, vill lämna följande förslag:

Till ordförande, att väljas på en mandatperiod på ett år:
Anders Söderberg, omval

Till kassör, att väljas på en mandatperiod på ett år:
Johan Norberg, nyval

Till styrelseledamöter på en mandatperiod på ett år:
Martina Devoti, omval
Sofia Wern, nyval
Federico Giaimo, nyval
Axel Jonsson, nyval
Jonathan Lindskog, nyval

Till suppleant på en mandatperiod på ett år:
Marcus Olsson, nyval

Valberedningen har varit i kontakt med dessa personer, som accepterat nominering av valberedningen.

Övriga nominerade till styrelseposter som inte är en del av valberedningens förslag är som följer. Dessa personer har blivit nominerade men har valt att inte kandidera:

Kristine Konsmo, ledamot
Jan Hermfelt, ledamot
Conny Corneliusson, ledamot
Emeli Eriksson, ledamot/suppleant
Vincent Wendén, kassör
Göran Zachrisson, ledamot
Hans Nordström, ledamot
Jezz Israelsson, ledamot
Kasper Aase, ordförande/kassör/ledamot
Linda Ersson, ledamot
Niklas Mårdby, ledamot
Petri Loukasmäki, ledamot
Rickard Waern, ledamot
Sarah James Lindau, ledamot
Veronica Odsvik, ledamot
Ville Haikonen, ledamot
Marcus Edvardson, ledamot
Michael Gossing, ledamot
Sonja Wengström, ledamot

Nominerade som inte är en del av valberedningens förslag är fortfarande välkomna att kandidera utanför valberedningens förslag.
 
Revisor och revisorssuppleant
Av samma årsmöte fick valberedningen även i uppdrag att valbereda en revisor och revisorssuppleant och lämnar följande förslag:

Till revisor på en mandatperiod på ett år:
Linus Eklund, omval

Till revisorssuppleant på en mandatperiod på ett år:
Conny Corneliusson, nyval

Valberedningen har varit i kontakt med dessa personer, som accepterat nominering av valberedningen.

Övriga nominerade till revisor eller revisorssupleant är som följer. Denna person har blivit nominerad men valt att inte kandidera:

Niklas Mårdby, revisorssuppleant

Huvudinstruktör
Utöver ovanstående fick valberedningen även uppdraget att valbereda posten som huvudinstruktör. Här följer valberedningens förslag:

Till huvudinstruktör, för en mandatperiod på två år:
Anders Linnard, omval

Valberedningen har varit i kontakt med kandidaten, som accepterat nominering av valberedningen.

Övriga nominerade till posten som huvudinstruktör är som följer. Dessa personer har blivit nominerade men har valt att inte kandidera:

Andreas Engström, huvudinstruktör
Julia Yli-Hukka, huvudinstruktör
Kristine Konsmo, huvudinstruktör
 

Med vänlig hälsning

Valberedningen
Julia, Jezz, Petri, Per, Rickard

9
Historisk kampkonst / Vasaslaget 2019
« Senaste inlägg av Per Persson skrivet 2019-01-23, 11:40:32 »
Vasaslaget. Jag har bokat en stuga med 5 sängar från lördag till söndag. Siktar just nu på att åka upp på lördag morgon-förmiddag nån gång.
PS
Såg nu att dom petat in ett smallswordpass på fredag kväll 19.00. Får kolla om jag kan trolla bort min lektion fredag eftermiddag på nåt sätt.DS
http://www.uhfs.se/wordpress/?cat=4
10
Tillkännagivanden / SV: Nominering till verksamhetsåret 2019
« Senaste inlägg av Jezz Israelsson skrivet 2019-01-13, 14:12:09 »
Valberedningen är glada och tacksamma för alla nomineringar som kommit in, och uppmuntrar er alla att fortsätta skicka in dem fram till nästa tisdag (15/1). Efter det datumet kommer valberedningen inte längre ha tid att behandla nomineringar. Det betyder inte att ni inte kan föreslå andra eller er själva till styrelse eller andra förtroendeuppdrag efter det datumet, men för att ha chans art ingå i valberedningens förslag behöver vi höra från er senast den 15:e.

En annan viktig detalj är att du måste ha betalt medlemsavgift för verksamhetsåret 2019 senast två veckor innan årsmötet (alltså senast 3/2) för att vara valbar till ett förtroendeuppdrag. Valberedningen måste dock presentera sitt förslag en vecka tidigare än så enligt stadgarna, och vi vill inte föreslå någon som sedan inte visar sig vara valbar under årsmötet, så för att ha chans att ingå i valberedningens förslag behöver din betalning av medlemsavgiften ha inkommit senast 25/1. Med andra ord, betala så fort som möjligt, om du inte redan gjort det!

Sist men inte minst: är du eller någon du känner intresserad av att bli revisor eller revisorsuppleant, hör av dig till oss på valberedning@ghfs.se.
Sidor: [1] 2 3 ... 10