Nyliga inlägg

Sidor: [1] 2 3 ... 10
1
Tillkännagivanden / Protokoll Extrainsatt Årsmöte24/4 2021
« Senaste inlägg av Petri Loukasmäki skrivet 2021-04-24, 23:27:43 »
Protokoll Extrainsatt Årsmöte24/4 2021
2
Tillkännagivanden / Viktig information till klubbens medlemmar angående Covid-19
« Senaste inlägg av Rickard Waern skrivet 2020-03-15, 22:35:39 »
Styrelsen har efter dialog med tränargruppen beslutat att:
•   GHFS organiserade träning ställs in under resten av mars månad. Detta innebär att alla kursers reguljära träning uteblir.
•   Det är fortfarande fritt för medlemmar att träna i lokalen i egen regi eller överenskommelse med träningskamrater. För att säkerställa att detta inte leder till att många personer vistas i lokalen samtidigt ska medlemmarna fortsatt träna på de tider de normala passen skulle hållits.
•   Om du är sjuk med förkylnings- eller influensaliknande symptom får du inte vistas i lokalen, även om du tror att det inte rör sig om Covid-19.
•   De tidigare utfärdade riktlinjerna vad gäller hygien, låneutrustning och med mera gäller tillsvidare. Dessa är:
o   Träning sker på egen risk.
o    Om du kommer till lokalen:
   Tvätta händer med tvål och vatten innan och efter träning.
   Undvik att röra dig i ansiktet.
   Sprita av alla tagytor före och efter träning. Var extra noggrann med styrketräningsutrustningen om den använts, i synnerhet skivstång och bänk.
o   Andas inte på varandra eller andas/spotta på ytor som kan komma i kontakt med någon annan.
o   Ingen brottning är tillåten.
o   Användning av lånemasker och lånehandskar är inte tillåtet.
Bakgrunden till beslutet är en riskanalys gjord efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Budo- och Kampsportsförbundet samt Svenska HEMA-förbundet. Den generella rekommendationen är att fortsätta med ordinarie träningar, men under mötet där analysen gjordes framkom ett antal praktiska frågor som måste arbetas igenom innan träningarna kan fortsätta. Styrelsen och tränargruppen kommer därför under träningsuppehållet planera för hur verksamheten ska kunna fortsätta i så normala former som möjligt även under en längre period av förhöjd samhällsberedskap.
Styrelsen och tränargruppen fortsätter att bevaka den rådande situationen och kan komma att utfärda nya regler ifall rekommendationer från myndigheter ändras.
Mvh,
GHFS styrelse
3
Tillkännagivanden / SV: Kallelse till GHFS Årsmöte 2020
« Senaste inlägg av Linus Eklund skrivet 2020-02-16, 22:37:10 »
Punkt 7c:

Swordfish 2019 verksamhetsberättelse
Efter en sen start då beslutets togs att Swordfish skulle hållas satte arbetet igång. Kommunikation och PR satte igång tidigt och möten hölls för att diskutera hur Swordfish 2019 skulle se ut. Ett tema valdes; "Living traditions" som sedan fick begränsat inslag. Det beslutades även att gruppspelsmatcher skulle hållas på så kallade "pister" och att vi skulle hålla damtävlingar i alla grenar.

Efter att anmälan öppnats visade det sig att trycket från tävlande var lägre än vad vi hade hoppats på och diverse insatser gjordes för att få in fler folk. Tyvärr är marknaden, om man får kalla den så, mer konkurransutsatt när det kommer till bra fäktningsevent idag.

När sensommaren kom och hösten närmade sig visade det sig även att det breda intresset som fanns för att arrangera och jobba var mer begränsat än vad som hade hoppats. Tyvärr fick även jag, som Swordfishgeneral, av personliga skäl inte möjlighet att lägga den tid som hade behövts.

Swordfish hade därmed inte kunnat genomföras utan en stor insats av få individer, med klubbens bästa i åtanke, som valde att lägga ner sin tid, passion och energi för att få det att hända. Klubben har mycket att tacka denna grupp för där jag väljer att inte nämna namn, men ni vet vilka ni är. Jag kan inte säga att jag fullföljde mitt uppdrag, men är evigt tacksam till er som gjorde det.

Swordfish 2019 blev trots ovanstående motgångar ett mycket bra event. Jag rekommenderar nästa års general att starta förberedelserna och arbetet tidigare samt att skapa en engagemang hos en större grupp så att arbete inom klubben fördelas jämnare. Därtill behöver Swordfish en tydlig profil för att separera det från den mängd fäktevent som finns idag, om det är det som önskas.

Vid tangentbrädan,
Avgående SF-general 2019 - Linus Eklund
4
Tillkännagivanden / Kallelse till GHFS Årsmöte 2020
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2020-02-02, 15:40:14 »
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 23:e februari med start kl 13.00 i lokalen på E A Rosengrens gata

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, fyller minst 10 år innevarande år och som betalat medlemsavgift för 2020 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast 9/2. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet, i lokalen och andra lämpliga digitala medier (dvs facebook) senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1.   Mötet öppnas
2.   Fastställande av röstlängd för mötet.
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.   Fastställande av föredragningslista.
7.   
a.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b.   Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c.   Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.   Fastställande av medlemsavgifter.
11.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
12.   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13.   Val av:
a.   föreningens ordförande för en tid av ett år;
b.   föreningens kassör för en tid av ett år;
c.   övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d.   en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e.   en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f.   fyllnadsval av huvudinstruktör för en tid av ett år (resterande ordinarie mandatperiod);
g.   Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h.   Swordfishgeneral(er) för en tid av ett år.
14.   Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
15.   Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

5
Tillkännagivanden / Storage Area Rules
« Senaste inlägg av Marcus Olsson skrivet 2020-01-04, 19:46:02 »
Storage Area Rules

1) Allt ska förvaras i en väska eller låda som går att stänga.
2) Den ska alltid vara stängd och det ska stå fullt namn på den!
3) Lådan ska ish vara 58 x 33 x 42 cm, och om man har en väska ska denna kunna ta upp samma yta.
4) Väska eller låda får max sticka ut 7cm.
5) Allt som förvaras inne i rummet ska få plats under eller på hyllorna.
6) Svärd ska förvaras i svärdsstället.
7) Allt som inte förvaras ordentligt löper risk att hamna i upphittat bingen!
6
Tillkännagivanden / Nomineringen öppnar!
« Senaste inlägg av Per Persson skrivet 2019-12-26, 09:33:38 »
Nomineringen öppnar!

Vill du vara med och göra GHFS till den bästa klubben?

Vet du någon annan som borde få chansen?

Bra, kontakta valberedningen!

Skicka ett mail till mailadressen: valberedning@ghfs.se eller prata med Per Persson.
7
Tillkännagivanden / Information GHFS Årsmöte 2020
« Senaste inlägg av Per Persson skrivet 2019-12-26, 09:30:00 »
Från gruppen Göteborgs Historiska Fäktskola på facebook:

Information GHFS Årsmöte 2020
Alla medlemmar är välkomna till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 23:e februari 2020 med start kl 13.00 på E A Rosengrens gata
Mötet är öppet för alla medlemmar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som fyller minst 10 år under året,  varit medlemmar i minst två månader, och som betalat medlemsavgift för 2020 senast två veckor innan mötet. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!
Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.
Viktiga tider inför årsmötet:
Motioner skall vara inlämnade senast 4 veckor innan mötet (25e januari)
3 veckor innan mötet kommer officiell kallelse och fördragningslista (dagordning) publiceras.
Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner med kommentarer - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.
8
Tillkännagivanden / Extra årsmöte & Kvällsakademi 07/04
« Senaste inlägg av Martina Devoti skrivet 2019-03-19, 23:10:21 »
Kära Medlemmar,

Den 7 april ska vi ha ett extra årsmöte i samband med terminens första kvällsakademi (eller eftermiddagsakademi? Det blir lite tidigt den här gången)! Ni är jättevälkomna att delta i mötet och sedan stannar för en spännande föreläsning av Kasper!

Extra årsmötet är viktigt då alla får lyssna på vad som händer i klubben samt lite förklaring och alla som har betalat melemsavgiften får rösta.

I sin föreläsning, ska Kasper berätta om Palo Garrote och visa upp tekniker med den kanariska staven. Han letar också efter modiga motståndare med olika vapen för en liten blandad sparringsession. Vem kommer att vinna?

Ungefärliga tider:
13:00 Extra årsmötet börjar
14:30 Extra årsmötet avslutas och fika break
15:00 Föreläsning

Varmt välkomna att umgås med oss!
9
Tillkännagivanden / Officiell arbetsgrupp "lokalgruppen" lanseras.
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2019-02-04, 16:16:11 »
Hej kära GHFS.
I framtiden skall vi ha mer uppstyrda arbetsgrupper för olika områden där medlemmarna kan engagera sig i föreningen. Först ut i raden är *trumvirvel* Lokalgruppen! Eftersom vi nyss flyttat in och det finns både behov och stora möjligheter att ordna i lokalen och det finns ett stort intresse bland medlemmarna för detta.

En arbetsgrupp för att ta hand om vår lokal och ser till att den är fin. Inreda och pynta, underhålla och fixa, inhandla saker vi behöver. Det kan vara både stora och små ärenden. Det är rätt grupp för dig som har åsikter och idéer om lokalen och vill vara med att förverkliga dem.

Gruppens exakta uppgifter, organisation och budget mm får utformas efter hand tillsammans med styrelsen. Det finns en lång lista på saker som vi skulle kunna göra i lokalen, och en lite kortare lista på saker som är ganska viktiga att få till snabbt. Det betyder att vi kan vänta till efter årsmötet 17/2 med större investeringar och projekt men mindre och viktiga saker gör vi omedelbart.

Intresserad? Gå in på facebookgruppen “GHFS Lokalgrupp” (https://www.facebook.com/groups/2023954487659721/about/) , på forumet (en grupp kommer finnas där som heter “lokalgruppen EA” för att inte blanda ihop den med andra lokaldisussioner) eller Kontakta styrelsen (för tillfället på kontakt@ghfs.se. Efter årsmötet 17/2 bestäms vem i den nya styrelsen som kommer vara lokalansvarig.)
10
Tillkännagivanden / Kallelse till årsmöte 2018-02-17
« Senaste inlägg av Anders Söderberg skrivet 2019-01-28, 16:48:42 »
Ni är härmed alla kallade till GHFS årsmöte, vilket kommer att gå av stapeln söndagen den 17:e februari med start kl 13.00 i lokalen på E A Rosengrens gata

Mötet är öppet för alla som tränar i klubben. Notera dock att rösträtt endast innehas av de som varit medlemmar i minst två månader, och som betalat medlemsavgift för 2019 senast två veckor innan mötet. Det innebär att årets medlemsavgift ska vara betald senast nu på söndag, 3/2. Medlemsavgiften är på 500 kr och betalas in antingen via vårt Plusgirokonto 22 28 52-6 eller genom att Swisha till 123 237 39 42. Kom ihåg att skriva namn (ditt eller den vars medlemskap du betalar för) i meddelandefältet oavsett betalningssätt!

Vi hoppas på att så många som möjligt av er kommer! Årsmötet är GHFS högsta beslutande organ, och det tillfället på året vi kommer samman, väljer en ny styrelse och sätter riktningen för nästkommande år.

Alla möteshandlingar - rapporter från det gångna året, avgående styrelses förslag till budget och verksamhetsplan till det kommande året, samt motioner och prepositioner - kommer att göras tillgängliga på forumet senast en vecka innan mötet.

Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) val av huvudinstruktör för en tid av två år;
g) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Sidor: [1] 2 3 ... 10